– Działania w ramach programu

Warsztaty filmowe z elementami socjoterapii dla młodzieży. W trakcie zajęć uczestnicy będą poznawać i pracować nad zagadnieniami scenariusza, reżyserii, montażu oraz zdjęć w filmie, a w rezultacie jako początkujący aktorzy stworzą film pt. „Sztuka Życia”. Film oparty będzie na budowaniu optymizmu, wiary we własne siły, odkrywaniu potencjałów – ma być swoistą celebracją życia. Podczas zajęć …

Bajka zostanie stworzona dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Zostanie wydana w formie broszurowej. Jest to propozycja metody pomagającej dziecku (4-9 lat) radzić sobie w trudnych sytuacjach. Bajki rozwijają wyobraźnię i zdolności twórcze dziecka, kształtują jego wrażliwość i poczucie estetyki, pomagają w uświadamianiu i wyrażaniu uczuć. Jest to działanie profilaktyczne, innowacyjne na …

Konferencja. Planowane są wykłady, które podniosą świadomość społeczną na temat zjawiska przemocy w rodzinie i ich skutków, uświadomią jak ważne jest zdrowie psychiczne rodziny, wychowawcza i edukacyjna rola rodziny, omówiona zostanie tematyka myśli, tendencji i zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży jako możliwy skutek przemocy w rodzinie.
Konferencja zrealizowana zostanie w formie on-line.
Zapraszamy na konferencję on-line …

Mieszkańcom Gminy Strzelin udostępnione zostaną ulotki i plakaty dotyczące skutków przemocy oraz zawierające informacje, co robić, gdzie się udać po pomoc w sytuacji kryzysowej. Ulotki i plakaty zawierać będą także informacje dotyczące właściwych postaw rodzicielskich i metod wychowawczych. W lokalnej prasie zamieszczone zostaną artykuły mające na celu podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy …

Back to top