Projekt "Sztuka Życia"

Wsparcie psychologiczne dla osób dorosłych opiekunów dzieci i młodzieży

Twoje dziecko odczuwa skutki epidemii, izolacji od rówieśników, ma objawy depresji lub uzależnienia się od sieci, telefonu? A może masz inne sprawy, pytania, chcesz wesprzeć swoje dziecko? Potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń: 71 39 20749 lub 886 516 247 Umów się na dogodny dla Ciebie termin na rozmowę telefoniczną, oddzwonimy. Wsparcia udzielają psychologowie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelinie. Działanie realizowane w ramach projektu "Sztuka życia" finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Gminę Strzelin

Działania skierowane do kilku grup docelowych

Dzieci i młodzież, rodzice, przedstawiciele różnych służb działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie: pedagodzy, psychologowie, nauczyciele z lokalnych szkół, funkcjonariusze policji, kuratorzy, pracownicy socjalni - w tym kadra z instytucji współpracujących przy realizacji projektu


Lokalna społeczność jako uczestnicy lokalnej kampanii, konferencji oraz odbiorcy działań promocyjnych.


Kierownicy gminnych i powiatowych jednostek, radni gminni i powiatowi jako odbiorcy lokalnej kampanii, konferencji i działań promocyjnych.

Głównym celem projektu jest wdrożenie działań profilaktycznych dotyczących zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem skutków w postaci zachowań suicydalnych. Planowane działania mają na celu poprzez upowszechnianie wiedzy o tym zjawisku, promowanie niedestrukcyjnych sposobów radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi oraz propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich na terenie naszej Gminy.

Back to top