– Konferencja

Konferencja. Planowane są wykłady, które podniosą świadomość społeczną na temat zjawiska przemocy w rodzinie i ich skutków, uświadomią jak ważne jest zdrowie psychiczne rodziny, wychowawcza i edukacyjna rola rodziny, omówiona zostanie tematyka myśli, tendencji i zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży jako możliwy skutek przemocy w rodzinie.
Konferencja zrealizowana zostanie w formie on-line.

Zapraszamy na konferencję on-line w dniu 11.12.2020, piątek. Już dziś zarezerwujcie sobie czas na spotkanie z ciekawymi ludźmi. Poza tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie poruszymy także funkcjonowanie dzieci i młodzieży w sytuacji epidemii, powiemy, jak zadbać o ich zdrowie psychiczne. Wykłady odnosić się będą do naszej covidowej rzeczywistości.

Prelegenci

Agnieszka Sobiegała – doktor nauk społecznych, terapeuta systemowy, pedagog specjalny, trener, wykładowca i kierownik Zakładu Pedagogiki Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych na temat zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania rodziny afiliowanych przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Konsultant placówek opiekuńczo – wychowawczych, prowadzi praktykę indywidualnej terapii dzieci oraz rodzin w ramach Centrum Psychoedukacji i Terapii „Quendi”, ukończyła Szkołę Trenerów „Sieć” rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Systemową Terapię Rodzin, szkolenie podstawowe i zaawansowane Systemowych Ustawień Rodzin wg Metody Berta Hellingera prowadzone przez M. Seftleben-Gudrich, H. Leitner-Diehl, G. Schrickera, T. Hafera. Posiada doświadczenie w pracy konsultanta w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz wychowawcy w świetlicach socjoterapeutycznych, uzyskała wyróżnienie Prezydenta Miasta Katowice za pracę w interwencji kryzysowej na rzecz osób poszkodowanych w katastrofie na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich oraz nagrody I i III stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie działalności dydaktycznej.

Adrianna Lechowska – absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego kierunku fizjoterapii. Doktorantka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Główna tematyka zainteresowań w obrębie pracy zawodowej i naukowej to rehabilitacja i pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Przewód doktorski związała z tematyką jakości i stylu życia osób z niepełnoprawnością intelektualną.

Magdalena Buczyńska – pedagog, specjalizacja: patologia i adaptacja niedostosowanych społecznie. Absolwentka Studium Profilaktyki Uzależnień w Warszawie. Ukończyła Szkołę Trenerów „Sieć” rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, z uprawnieniami do prowadzenia treningu psychologicznego i cyklicznych zajęć grupowych oraz warsztatów tematycznych, szkolenie podstawowe i zaawansowane Systemowych Ustawień Rodzin wg Metody Berta Hellingera prowadzone przez M. Seftleben-Gudrich, H. Leitner-Diehl, G. Schrickera, T. Hafera. Praktyka warsztatowa i szkoleniowa – realizacja warsztatów i zajęć opartych na programach autorskich. Posiada doświadczenie w pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kurator zawodowy rodzinny w Sądzie Rejonowym w Strzelinie.

Janina Chochłakiewicz – socjoterapeuta, trener, tutor, nauczyciel języka polskiego –doświadczenie w pracy pedagogicznej na trzech etapach kształcenia. Absolwentka Studium Socjoterapii, Profilaktyki i Promocji Zdrowia we Wrocławiu. Ukończyła Szkołę Trenerów „Sieć” rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, z uprawnieniami do prowadzenia treningu psychologicznego i cyklicznych zajęć grupowych oraz warsztatów tematycznych, szkolenie podstawowe i zaawansowane Systemowych Ustawień Rodzin wg Metody Berta Hellingera, Szkołę Pomaganie Rodzinie we Wrocławiu, studia podyplomowe z zakresu Reżyseria Teatru Dzieci i Młodzieży w Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Praktyka warsztatowa i szkoleniowa – realizacja warsztatów i zajęć opartych na programach autorskich z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Agnieszka Tekiela – pedagog. Realizuje zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia dla specjalistów zajmujących się interwencją kryzysową, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz pomocą terapeutyczną. Jest przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz dyrektorem placówek opiekuńczo – wychowawczych. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Specjalistycznym Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Umiejętności terapeutyczne kształciła m.in w: Szkole Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Back to top