– Lokalna kampania

Mieszkańcom Gminy Strzelin udostępnione zostaną ulotki i plakaty dotyczące skutków przemocy oraz zawierające informacje, co robić, gdzie się udać po pomoc w sytuacji kryzysowej. Ulotki i plakaty zawierać będą także informacje dotyczące właściwych postaw rodzicielskich i metod wychowawczych. W lokalnej prasie zamieszczone zostaną artykuły mające na celu podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz jego skutków.
Podczas realizacji projektu do lokalnej kampanii dodano kolejne działania, tj. do szkół dostarczone będą materiały edukacyjne do pracy dla pedagogów i psychologów w gminnych szkołach z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, a w szczególności behawioralnym. Edukować też będziemy na temat depresji u dzieci i młodzieży.
Zakupione zostaną maskotki, które dzieciom podczas interwencji domowych przekażą funkcjonariusze KPP w Strzelinie.

Na terenie naszej Gminy zostały rozpowszechnione ulotki profilaktyczne dotyczące prawidłowych postaw wychowawczych. W dystrybucji ulotek uczestniczą przedstawiciele różnych służb działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie: pedagodzy, psychologowie, nauczyciele z lokalnych szkół, funkcjonariusze policji, kuratorzy, pracownicy socjalni. Na ulotkach zostały wymienione wszystkie lokalne instytucje świadczące pomoc m.in w sytuacji przemocy w rodzinie na naszym terenie.
Są to:
Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie,
ul. Wolności 15, Strzelin, tel. 71 783 42 00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie,
ul. Kamienna 1, Strzelin, tel. 71 392 05 77

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Pocztowa 3, tel. 71 39 20 542

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzelinie,
ul. Pocztowa 17/1, Strzelin, tel. 71 392 07 40

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia,
ul. Mickiewicza 20, Strzelin, tel. 71 793 85 64

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie,
ul. Kamienna 10, Strzelin, tel. 71 392 37 36

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,
ul. Bolka I Świdnickiego 7, tel. 71 74 99 100

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, Mikoszów 11, tel. 727 545 999

Back to top